Boğaziçi Üni. Kandilli Kampüsü BME Binası
+90 542 514 3482

Klinik Gözlemsel Veri Çalışma Grubu

MDR/IVDR teknik dosyalarında bulunması gereken, pazara sunduktan sonraki süreçte toplanıp rapor edilmesi ve takibi için Klinik Gözlemsel Verilerin Sağlık Hizmet Sunucuları üzerinden düzenli ve sistematik olarak toplanabilmesi için plan ve proje geliştirmek, hayata geçirilmesinde rol almak.