Boğaziçi Üni. Kandilli Kampüsü BME Binası
+90 542 514 3482

Klinik Gözlemsel Verinin Toplanması ProjesiMDR/IVDR belgelendirme süreçlerinde üreticiler tarafından Teknik Dosyaya eklenmesi gereken Klinik Değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla PMS, PMCF ve Risk Analizi Raporlarının hazırlanmasında faydalanılmak üzere “Yüksek Nitelikli Klinik Kanıt”ların elde edilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için ürünün nihai kullanıcılarından (Sağlık Hizmeti Sunucuları) veya hasta takiplerinden elde edilen “Klinik Gözlemsel Veri”lerin düzenli toplanmasını kolaylaştıracak bir projenin temel eğitim ayağını İSEK ve MASSİAD koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleri ile başlatmış bulunmaktayız.

Bu tür verilerin kaynağı durumundaki Sağlık Hizmet Sunucularımızın Klinik Gözlemsel Verinin düzenli ve sistematik bir toplanmasına ve dolayısı ile yerli Tıbbi Cihaz üretimine destek verebilmeleri için öncelikle işin temel öğelerinin anlatıldığı seminerler düzenliyoruz.

İlk ikisini İstanbul İl Sağlık Md.lüğüne bağlı Anadolu yakasındaki Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında gerçekleştirdik. Avrupa yakasında yapılacak seminerler ise bir plan çerçevesinde yürütülmektedir.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız;