Boğaziçi Üni. Kandilli Kampüsü BME Binası
+90 542 514 3482

Üretici İş Birliği Projesi

MDR/IVDR’a geçiş sürecinin özellikte KOBİ’lerimiz açısından hızlı ve ekonomik olması amacıyla üreticilerimiz arasında bir “İş Birliği Platformu” oluşturulmaktadır.

Üretilen Tıbbi Cihazlara ait “Mekanik ve Proses Testleri” olarak adlandırılan ve Klinik Testler dışında kalan (Non-Clinic), periyodik ölçümler yapmak için geliştirilmiş belirli test metodlarına göre valide edilmiş yöntemler (germe-kopma testi, basınç dayanım testi, iklimlendirme vb.) kullanılmaktadır.

Orta ve büyük ölçekli üreticilerimizin bir kısmı da bu tür testleri yapmak üzere teknik ekip ve ekipman yatırımını yapmışlar ve hal-i hazırda bu testleri kendi bünyelerinde yapıyor durumdalar. 

Projemiz, günlük yapılması gereken testler hariç diğer ekip ve ekipmanların atıl pozisyondan kurtarmak üzere, aynı grup ve metod veya standarttaki testlere ihtiyacı olan daha çok küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin bu şartlara sahip üreticilerden hizmet almak şeklinde faydalanmasına dayanmaktadır.

Bu projemizi İSEK kurumsal yapısını bir kontrol ve yürütme mekanizması olarak kullanmak suretiyle hayata geçirmeyi planlamaktayız. Küçük denemeler ile başlayan projemizin artan ivmede gelişeceğini, Avrupa ve USA’daki büyük üreticilerin dahi üst planda yaptığı iş birliklerine benzer bir temel oluşturacağını ve günün sonunda bir platform halini alacağını düşünüyoruz.